Konijnenoverlast bestrijden

Konijnen vangen of weren

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Het konijn komt ook voor in het stedelijk gebied waar hij soms ook schade kan veroorzaken.

Problemen of overlast veroorzaakt door konijnen

  • Graafwerkzaamheden: dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen.
  • Vraatschade bij bijvoorbeeld gemeente tuinen en boomkwekerijen.

Het weren van konijnen

Konijnen zijn moeilijk te weren maar in sommige gevallen is het mogelijk om een konijnen werend raster te plaatsen. Dit is gaaswerk wat ingegraven moet worden zodat het voor de konijnen onmogelijk wordt het betreffende terrein op te komen. Deze vorm van weren is niet overal toepasbaar. Men houdt vaak openingen, denk hierbij aan toegangspaden en wegen welke niet van een konijnen werend raster kunnen worden voorzien. Het aanbrengen van een wildrooster blijkt geen onoverkomelijke hindernis voor konijnen.

Het vangen van konijnen

Konijnen vangen is een methode om konijnenoverlast tegen te gaan. Hierbij worden de konijnen gevangen met behulp van fretten. Dit is een terugkerende actie omdat de konijnen niet altijd in de bouw (hol) aanwezig zijn . Ook is het niet overal mogelijk om konijnen te vangen met fretten, dit in verband met welk type terrein (kort gras gemaaide dijken of braamstruiken, dichte dekking).

Met vangen kan je wel een groot deel van de populatie terugbrengen circa 75%. Wil men naar een 100% oplossing moet er geschoten gaan worden. Kan er niet geschoten worden moet men het vangen blijven continueren om zo de stand op een optimaal minimum te houden. Men moet wel bedenken dat in het beginstadia de grootste overlast al wordt opgelost.

Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Het vangen en verjagen door ons voor  particulieren is bijna niet mogelijk omdat men alleen een ontheffing kan krijgen op basis van een van de volgende punten:

  • In het belang van volksgezondheid/openbare veiligheid
  • In het belang van veiligheid luchtverkeer
  • Ter voorkoming van schade aan gewassen/vee/bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren
  • Ter voorkoming van schade Flora/ Fauna

Dit is voor een particulier vrijwel niet aan te tonen. Werende maatregelen zijn daarentegen altijd toegestaan.

Advies tegen konijnenoverlast

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.

De adviezen zijn gebaseerd op een ruime praktijkervaring en een constante perfectionering van de door ons ontwikkelde en beproefde methodes.

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)