Zo worden de ganzen rond Schiphol gevangen en gedood

02-06-2014

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Zo worden de ganzen rond Schiphol gevangen en gedood

02-06-2014

Tussen eind mei en half juni zijn ganzen in de rui en kunnen ze lastig vliegen. Op en rond Schiphol kan dat zorgen voor gevaarlijke situaties. Om ongelukken in het vliegverkeer te voorkomen worden ze gevangen en gedood. De vogels zijn talrijk: in het gebied met een straal van twintig kilometer rondom Schiphol strijken ’s zomers ruim zestigduizend ganzen neer. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed om die reden de aanbeveling ganzen te vergassen. De dieren worden na het vangen in een aanhanger gezet en vergast met CO2. Deze methode schijnt minder leed te berokkenen dan bijvoorbeeld afschieten. Het vlees van de ganzen gaat naar de poelier en een deel naar de voedselbank. Er bestaat geen effectievere manier om de ganzenoverlast tegen te gaan, aldus Arie den Hertog, eigenaar van Duke Faunabeheer vandaag in nrc.next. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vangt hij dezer dagen in de omgeving van de luchthaven acht- tot tienduizend grauwe ganzen, die vanwege hun omvang de gevaarlijkste vogels zijn voor de luchtvaart.

Lees meer

Bron: NRC

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)