Duivenoverlast bestrijden

Duiven vangen of weren

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Stadsduiven komen in toenemende mate voor in stedelijke en akkerbouw gebieden. Stadsduiven broeden op droge plaatsten zoals holle ruimten en dakconstructies en dakgoten e.d. De duif is niet nauwkeurig met het bouwen van een nest. Slechts een paar takjes of een oud nest van een andere duif is voldoende. De broedtijd is gedurende het hele jaar wat ook de oorzaak is van de populatiegroei. Naast deze groei hebben stadsduiven ook aantrekkingskracht op overvliegende wedstrijdduiven. Vermoeide en/of verdwaalde wedstrijdduiven sluiten zich gemakkelijk aan bij een groep stadsduiven.

Er zijn meerdere oplossingen te bedenken om de duiven overlast tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan de duiven weren, of de duiven vangen. Duiven verjagen is geen optie. Duiven reageren niet op verjaagmethoden, welke dan ook.

Problemen of overlast veroorzaakt door duiven

Duiven veroorzaken vooral overlast door hun uitwerpselen. Verfwerk en steensoorten worden aangetast, daarnaast worden ramen en toegangen van gebouwen vervuild. Duiven hebben vaste slaapplaatsen waardoor de vervuiling zich op of onder deze plaatsen concentreert. De laatste jaren zorgen duiventillen (welke geplaatst worden om de overlast tegen te gaan) voor een extra toename van het aantal duiven omdat er in de directe omgeving van deze duiventillen wordt gevoerd. De grote hoeveelheid duiven die niet in de tillen broedt blijft namelijk voor aanwas zorgen, de duiven die wel in de duiventil broeden blijven de omgeving vervuilen. Eén duif poept 14 kilo per jaar (nat gewicht).

Meest voorkomende overlast:

  • Vervuiling van bv gevels, daken en ramen.
  • Hygiëne in openbare ruimten
  • Aanwezigheid binnen een (voedselhygiëneplan zoals HACCP/BRC/IFC en EFSIS)
  • Verstoren van alarminstallaties.

Meer informatie kunt u lezen in ons rapport: 'Duiven vangen? Duivenoverlast in het stedelijk gebied'.

Het weren van duiven

Bij duiven weren kan men denken aan het aanbrengen van goed geplaatste pennen en/of netten op plekken waar overlast ondervonden wordt door uitwerpselen. Hier kan men denken aan vensterbanken, reclameborden en/of balkons. Het is vaak geen afdoende oplossing om het gehele probleem met duiven op te lossen omdat de duiven zich vaak gaan verplaatsen naar het dichtstbijzijnde randje waar ze op kunnen zitten. Weren is dus vaak het verschuiven van het probleem maar kan soms kleinschalig toegepast worden zoals gezegd op een reclamebord of zonnescherm of iets dergelijks.

Het verjagen van duiven

Duiven verjagen is geen optie, een duif reageert nl niet op geluiden alleen heel kortstondig maar keert daarna gewoon weer terug. Met kortstondig bedoelen we in dit geval nog geen dag, zodra het geluid/lichtflits/roofvogels of andere methoden van verjaging stoppen komt de duif meteen weer terug.

Het vangen van duiven

Duiven vangen kan gebeuren met behulp van kooien welke geplaatst worden op daken hierbij worden in de meeste gevallen de duiven in een tijdsbestek van ca drie weken allemaal weggevangen. Ook kunnen ze soms gevangen worden met een schietnet. Deze acties kunnen alleen gedaan worden op plaatsen waar veel duiven zich tegelijk bevinden (voerplekken).

Dit is een korte snelle actie welke gedaan wordt door onze duivenvangers.

Duiven vangen is de meest effectieve methode om van de overlast af te komen. Je neemt de veroorzakers van het probleem weg waarbij dus tevens het probleem wordt opgeheven.

Advies tegen duivenoverlast

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.

De adviezen zijn gebaseerd op een ruime praktijkervaring en een constante perfectionering van de door ons ontwikkelde en beproefde methodes.

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)