Kippenoverlast bestrijden

Kippen vangen

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Verwilderde kippen komen voor in parken, industriegebieden, bosschages, langs wegen en in directe omgeving van kinderboerderijen en winkelcentra.

Problemen of overlast veroorzaakt door kippen

De problemen ontstaan in veel gevallen door het dumpen van kippen door particulieren rond kinderboerderijen en/of plekken waar al kippen aanwezig zijn En het aanwezig zijn van kippen nodigt mensen uit om te gaan voeren. Dit extra voedsel stelt de kip in staat om zich in sterke mate te vermenigvuldigen. Uit ervaring blijkt dat 50% van de aanwas uit hanen bestaat. Als deze volwassen zijn geven ze veel geluidsoverlast dit is dan aanleiding voor klachten. De hanen hebben ook de eigenschap onder invloed van openbare verlichting van wegen en gebouwen de hele nacht door te kraaien en dus ongewenst geluid te maken wat neerkomt op gemiddeld 100 decibel.

Het vangen van kippen

Kippen vangen gebeurt met behulp van kooien waarbij de kippen in alle rust bijeen worden gedreven. De gevangen kippen worden indien mogelijk herplaatst. In andere gevallen worden ze door ons afgevoerd en gedood.

Kippen weren of kippen verjagen zijn geen opties om blijvend van de overlast af te komen.

Advies tegen kippenoverlast

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.

De adviezen zijn gebaseerd op een ruime praktijkervaring en een constante perfectionering van de door ons ontwikkelde en beproefde methodes.

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)