Vossenoverlast bestrijden

Vossen vangen of weren

Kenmerken van ons bedrijf

 • No cure, no pay
 • Garantie op het resultaat
 • Oplossingsgericht
 • Kennis en veel praktijkervaring

Vossen komen steeds meer voor in de bebouwde kom en veroorzaken daar ook in groeiende mate overlast.

Problemen of overlast veroorzaakt door vossen

 • Vuilniszakken stukvreten
 • Kippenhok of kinderboerderij waar ze in een nacht bijna alles doodmaken.
 • Holen maken onder woningen/gebouwen (Gevolg stank door aanwezige dode prooidieren).
 • Graafwerkzaamheden: Dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen.

Het weren van vossen

Soms is het mogelijk om vossen te weren. Dit is met name mogelijk rond gebouwen. Hier kan men dan horizontaal tegen de muur aan gaas of tegelwerk neerleggen waardoor het voor de vos bijna onmogelijk wordt om onder de fundering door te graven. In alle andere gevallen is wering bijna niet mogelijk.

Het vangen van vossen

Mochten de vossen niet geweerd kunnen worden is er altijd de mogelijkheid om ze te vangen. Dit vossenvangen gebeurt met kooien waarin ze levend worden gevangen. Als de vossen zijn weggevangen leert de ervaring dat er eigenlijk geen vos meer op dezelfde locatie terugkomt.

In het buitengebied bestaat ook de mogelijkheid de vossen te bejagen met behulp van geweer en met gebruik van een lichtbak ’s nachts.

Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Het vangen en verjagen door ons voor  particulieren is bijna niet mogelijk omdat men alleen een ontheffing kan krijgen op basis van een van de volgende punten:

 • In het belang van volksgezondheid/openbare veiligheid
 • In het belang van veiligheid luchtverkeer
 • Ter voorkoming van schade aan gewassen/vee/bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren
 • Ter voorkoming van schade Flora/ Fauna

Dit is voor een particulier vrijwel niet aan te tonen. Werende maatregelen zijn daarentegen altijd toegestaan.

Advies tegen vossenoverlast

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.

De adviezen zijn gebaseerd op een ruime praktijkervaring en een constante perfectionering van de door ons ontwikkelde en beproefde methodes.

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)