Ganzenoverlast bestrijden

Verjagen, weren en het vangen van ganzen

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Er zijn meerdere oplossingen te bedenken om de ganzen overlast tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan de ganzen weren, de ganzen verjagen of de ganzen vangen.

Ganzenoverlast bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid 
  • Bevuilen van trottoirs en rijwielpaden met hun uitwerpselen 
  • Het binnenlopen van uitwerpselen. (Voedselveiligheid en/of besmettingsgevaar) 
  • Geluidsoverlast (woonkernen) 
  • Vervuiling van oppervlaktewater (Recreatieplassen/stranden) 
  • Vraatschade gewassen

Het weren van ganzen

Bij ganzen weren kan men denken aan het aanbrengen van gaaswerk langs oevers waar de ganzen makkelijke de kant op kunnen komen. Vaak zijn dit ook de plaatsen waar het meeste overlast ondervonden wordt. Weren is echter vaak het verschuiven van het probleem maar kan soms toegepast worden in een kleinere omgeving. Bijvoorbeeld een steiger of terras aan het water.

Het verjagen van ganzen

Ganzen verjagen kan gebeuren met behulp van een vogel afweerpistool(VAP),  laser of het plaatsen van linten. Vaak hebben deze ganzen verjaagmethoden een kortstondig resultaat. Maar zo kan men soms net een schadegevoelige periode van gewassen overbruggen met deze werende middelen. 

Het vangen van ganzen

Ganzen vangen kan gebeuren met behulp van kooien waarbij de ganzen in alle rust worden bijeengedreven in een inloopkooi en van daaruit of worden herplaatst ofwel worden gedood. Het herplaatsen kan indien mogelijk in overleg gebeuren. In alle andere gevallen worden de ganzen direct na de vangactie gedood.  

Ganzen vangen is de meest effectieve methode om van de overlast af te komen. Je neemt namelijk de veroorzakers van het probleem weg. Hiervoor hebben we een specialistisch team van ganzenvangers. Deze zijn helemaal op elkaar ingespeeld en hebben veel praktijk ervaring en daardoor weet elke ganzenvanger precies wat er van hem verwacht wordt in elke situatie.

Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Advies tegen ganzenoverlast

Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen dan kunnen wij u verder informeren over de diverse soorten van beheer en eventuele juridische aspecten.

De adviezen zijn gebaseerd op een ruime praktijkervaring en een constante perfectionering van de door ons ontwikkelde en beproefde methodes.

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)