Groepsgewijze vangactie ter vermindering aantal ganzen in Alde Feanen is rustig verlopen

08-06-2015

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Groepsgewijze vangactie ter vermindering aantal ganzen in Alde Feanen is rustig verlopen

08-06-2015

Op 5 juni is ter vermindering van het aantal zomerganzen een groepsgewijze vangactie uitgevoerd in de Jan Durkspolder, een onderdeel van het Friese gebied De Alde Feanen. Er zijn circa 1.000 grauwe ganzen gevangen en vervolgens met behulp van CO2 gedood. De actie is rustig verlopen en er heeft verder geen verstoring in het veld plaatsgevonden. De gedode ganzen zijn afgenomen door een poelier. Het bedrijf verwerkt het biologische vlees voor consumptie. Lees meer

Bron: Agri Holland

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)