Ganzen vergast in Alde Feanen

05-06-2015

Kenmerken van ons bedrijf

  • No cure, no pay
  • Garantie op het resultaat
  • Oplossingsgericht
  • Kennis en veel praktijkervaring

Ganzen vergast in Alde Feanen

05-06-2015

In de Jan Durkspolder in Nationaal Park De Alde Feanen zijn vrijdagochtend de eerste grauwe ganzen gevangen en vergast. Drijvers in boten en te voet leidden de vogels naar een vangkraal. Daarna zijn de dieren vergast met CO2. Lees meer

Bron: Leeuwarder Courant

Onze contactgegevens

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Roger Ascham (1515-1568)